Chính sách sửa đổi và hoàn tiền

Chính sách sửa đổi thiết kế và hoàn tiền

 I. Sửa đổi thiết kế:

  • Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa đổi thiết kế của khách hàng
  • Bước 2: Lên phác thảo sửa đổi trên giấy.
  • Bước 3: Lên thiết kế trên máy tính.
  • Bước 4: Đánh giá thiết kế.
  • Bước 5: Gửi thiết kế sửa đổi lại cho khách hàng.

II. Hoàn tiền:

Khi khách hàng nhận thiết kế mà cảm thấy không hài lòng với yêu cầu của mình đặt ra hoặc bên chúng tôi thấy không có khả năng hoàn thành thiết kế của khách hàng. Thì chúng tôi sẽ hoàn lại 100% tiền đặt cọc của khách hàng. Thanh toán vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiện trực tiếp tại văn phòng của Maludesign.vn ( tuỳ theo chỉ định của khách hàng).