Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Quý khách thanh toán tiền đặt thiết kế theo một trong 3 cách sau :

I. Thanh toán tiền mặt tại văn phòng Malu: 

Số 30/249, đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

II. Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.

  •  Số tài khoản cá nhân

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

Tên tài khoản: VŨ NGỌC HÙNG

Số tài khoản: 08487722222

  •  Số tài khoản công ty

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Tên tài khoản: MALU CO.,LTD

Số tài khoản: 682682868

III. Thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Chi tiết cụ thể xin vui lòng liên hệ với Malu trước khi đặt thiết kế