thiết kế poster phòng gym, võ Agoge

Tên khách hàng: Agoge

Khu vực: Miền Bắc

Lĩnh vực: Thể Thao

Nội dung:

Poster phòng gym, võ thường được thiết kế trên khổ lớn mang nội dung quảng cáo hình ảnh, gắn liền với việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu, lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.

Dịch vụ cung cấp:

Thiết kế Poster