ia 600000085 1600x1067 1

Moon Goddes

Khu vực: Singapore

Lĩnh vực: Khách sạn


Service

• Thiết kế bao bì       • Brochure 

thumb1 1200x676 7

Bối cảnh

Từ góc độ doanh nghiệp, vấn đề mẫu mã, bao bì sản phẩm, nhận diện thương hiệu là một điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thiết kế bao bì sản phẩm để gia tăng giá trị cho thương hiệu quan trọng không hề kém chất lượng sản phẩm để thu hút và tăng độ trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.

ia 600000086 1600x1067 1 ia 600000087 1600x1067 1 ia 600000088 1600x1067 1 ia 600000089 1600x1067 1 ia 600000090 ia 600000091 1600x1067 1 ia 600000092 ia 600000093 1600x2400 1 ia 600000094 1600x2400 1 ia 600000095 1600x2400 1 ia 600000096 1600x1067 1