1595593209147428

STARBRAND

Khu vực: Trung Quốc

Lĩnh vực: Khách sạn


Service

• Thiết kế bao bì       • Brochure 

thumb1 1200x676 7

Bối cảnh

Từ góc độ doanh nghiệp, vấn đề mẫu mã, bao bì sản phẩm, nhận diện thương hiệu là một điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thiết kế bao bì sản phẩm để gia tăng giá trị cho thương hiệu quan trọng không hề kém chất lượng sản phẩm để thu hút và tăng độ trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.

159559318030104715955931868451671595593188315935 115955928991685 1595593200705996 1595593200334239 1595593196577846 1595593195886365 1595593192186804 15955930444833 15955930133924 15955929614011159559320914742815955932203829451595593205647818