1599962100498237

STARBRAND

Khu vực: Trung Quốc

Lĩnh vực: Khách sạn


Service

• Thiết kế bao bì       • Brochure 

alcohol v 2 resized 1568341692 5

Bối cảnh

Từ góc độ doanh nghiệp, vấn đề mẫu mã, bao bì sản phẩm, nhận diện thương hiệu là một điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thiết kế bao bì sản phẩm để gia tăng giá trị cho thương hiệu quan trọng không hề kém chất lượng sản phẩm để thu hút và tăng độ trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.

15999614229432111599961424718143 1599962098912468 1599962098478771 159996209835189215999621002539871599962099444974 1599962100710240 1599962100498237 1599962100363490 1599962100253987 15999621001510891599962100498237 1599962100363490159996210015108915999621018924901599962101122193