Malu Design chia sẻ bộ font iCiel việt hóa tải miễn phí cho dân thiết kế, link google drive.

 

Giới thiệu font iCiel

iCiel là diễn đàn chuyên về thiết kế, Việt hóa font chữ rất nổi tiếng. Cộng đồng có nhiều người đam mê đồ họa tham gia. Đặc biệt, đội ngũ quản trị còn đứng ra tổng hợp ý kiến thành viên để Việt hóa những bộ font đẹp mắt của tiếng Anh sang tiếng Việt. Phần lớn chúng được gắn tiền tố iCiel- kèm tên gốc của phông.

 
9d8ed5 832d3e09c4cc422387d73d649ca38792 mv2
Bộ iCiel Font Việt Hóa Full

Tuy nhiên, không phải bộ font iCiel Việt hóa nào cũng miễn phí. Họ có thể nhận đặt hàng riêng cho từng đối tượng theo chi phí thỏa thuận. Những bộ iCiel Font đẹp nhất toàn tính phí, người dùng phải bỏ tiền ra mua, chủ diễn đàn mới gửi link tải và password giải nén.

 

Các bộ font Việt hóa – tiếng Việt khác

 • Bộ Font UTM Việt hóa

 • Bộ Font SVN Việt hóa

 • Bộ Font ICIEL Việt hóa

 • Bộ Font VL – Việt Linh

 • Bộ Font UVF

 • Bộ Font VNF

 • Bộ Font SFU

 • Bộ Font UVN

 • Bộ Font HP

 • Bộ Font HL

 • Bộ Font HLT

 • Bộ Font VNI

 • Bộ Font TCVN3

 • Bộ Font Helvetica

 • Bộ font Myriad Pro

font iciel viet hoa 96
Bộ iCiel Font Việt Hóa Full
 
9d8ed5 a96e0db612d14f59ab8124b815930541 mv2
Bộ iCiel Font Việt Hóa Full
 
font iciel viet hoa 12
Bộ iCiel Font Việt Hóa Full
 
font iciel viet hoa 3
Bộ iCiel Font Việt Hóa Full
 
font iciel viet hoa 5
Bộ iCiel Font Việt Hóa Full
 
font iciel viet hoa 6
Bộ iCiel Font Việt Hóa Full
font iciel viet hoa 37
Bộ iCiel Font Việt Hóa Full
font iciel viet hoa 38
Bộ iCiel Font Việt Hóa Full
 
 

Bộ font iciel này gồm có những font sau :

 • Font AndesRoundedLight Việt hóa

 • Font Auther Typeface Việt hóa

 • Font BalihoScript Việt hóa

 • Font BalihoScript Việt hóa

 • Font Blooming Elegant Hand1 Việt hóa

 • Font Blooming Elegant Sans1 Việt hóa

 • Font BloomingElegant1 Việt hóa

 • Font BreeSerif Việt hóa

 • Font Butcherandblock Việt hóa

 • Font ButcherandBlockExtras1 Việt hóa

 • Font ButterScotch Việt hóa

 • Font Butterscotch_Ornaments Việt hóa

 • Font Ciao Bella Flowers Việt hóa

 • Font Ciao Bella Laurels Việt hóa

 • Font Ciao Bella Leaves Việt hóa

 • Font Ciao Bella Stems Việt hóa

 • Font Cucho Bold Việt hóa

 • Font Cucho Ornament Việt hóa

 • Font Cucho Việt hóa

 • Font EnyoSerif-Italic Việt hóa

 • Font EnyoSerif-Light Việt hóa

 • Font EnyoSerif-LightItalic Việt hóa

 • Font EnyoSerif-Medium Việt hóa

 • Font EnyoSerif-MediumItalic Việt hóa

 • Font EnyoSerif-Regular Việt hóa

 • Font Fairy Tales Việt hóa

 • Font Fairy Tales Việt hóa

 • Font Fetridge Việt hóa

 • Font Fort Foundry – Rift-Regular Việt hóa

 • Font Gotham-Medium Việt hóa

 • Font Gotham-Thin Việt hóa

 • Font Gotham-Ultra Việt hóa

 • Font HapnaSlabSerif-Light Việt hóa

 • Font Helena Việt hóa

 • Font Helena Việt hóa

 • Font Hipsteria Việt hóa

 • Font HumbleHearts Việt hóa

 • Font iCiel Alina Việt hóa

 • Font iCiel Altus Extra Việt hóa

 • Font iCiel Altus Extra Việt hóa

 • Font iCiel Altus Serif Việt hóa

 • Font iCiel Altus Serif Việt hóa

 • Font iCiel Altus Việt hóa

 • Font iCiel Altus Việt hóa

 • Font iCiel Brush Up Việt hóa

 • Font iCiel Brush Up Việt hóa

 • Font iciel Cadena Việt hóa

 • Font iCiel Ciaobella Việt hóa

 • Font iCiel Crocante Việt hóa

 • Font iCiel Finch bold Việt hóa

 • Font iCiel Finch bold Việt hóa

 • Font iCiel Finch ornaments Việt hóa

 • Font iCiel Finch ornaments Việt hóa

 • Font iCiel Finch Việt hóa

 • Font iCiel Finch Việt hóa

 • Font iCiel Grandma Bold Việt hóa

 • Font iCiel Grandma Việt hóa

 • Font iCiel Kermel Việt hóa

 • Font iCiel Kermel Việt hóa

 • Font iCiel Koni Black Việt hóa

 • Font iCiel Koni Black Việt hóa

 • Font iCiel Koni Ornament Black Việt hóa

 • Font iCiel Koni Ornament Black Việt hóa

 • Font iCiel LachicPro Việt hóa

 • Font iCiel LachicProOutline Việt hóa

 • Font iCiel LaChicProShaded Việt hóa

 • Font iCiel LadyRene Style 1 Việt hóa

 • Font iCiel LadyRene Style 1 Việt hóa

 • Font iCiel LadyRene Style 2 Việt hóa

 • Font iCiel LadyRene Style 2 Việt hóa

 • Font iCiel LOUSIANE Việt hóa

 • Font iCiel Pacifico Việt hóa

 • Font iCiel Pacifico Việt hóa

 • Font iCiel Qiber Việt hóa

 • Font iCiel Qiber Việt hóa

 • Font iCiel Rukola Việt hóa

 • Font iCiel Rukola Việt hóa

 • Font iCiel Simplifica Việt hóa

 • Font iCiel Simplifica Việt hóa

 • Font iCiel TALUHLA Việt hóa

 • Font iCielAmerigraf Việt hóa

 • Font iCielBambola Việt hóa

 • Font iCielBambola Việt hóa

 • Font iCielCadena Việt hóa

 • Font iCielLiebeErika Việt hóa

 • Font iCielLiebeErika-Bold Việt hóa

 • Font iCielLOUSIANE Việt hóa

 • Font iCielNovecentosans-DemiBold Việt hóa

 • Font iCielNovecentosans-ExtraLight Việt hóa

 • Font iCielNovecentosans-Light Việt hóa

 • Font iCielNovecentosans-Medium Việt hóa

 • Font iCielNovecentosans-Normal Việt hóa

 • Font iCielNovecentosans-UltraBold Việt hóa

 • Font iCielPanton-Black Việt hóa

 • Font iCielPanton-BlackItalic Việt hóa

 • Font iCielPanton-Light Việt hóa

 • Font iCielPanton-LightItalic Việt hóa

 • Font iCielParisSerif-Bold Việt hóa

 • Font iCielParisSerif-Bold Việt hóa

 • Font iCielPequena Việt hóa

 • Font iCielPequena-English Việt hóa

 • Font iCielPequena-France Việt hóa

 • Font iCielPequena-German Việt hóa

 • Font iCielPequena-Italian Việt hóa

 • Font iCielPequena-Ornament Việt hóa

 • Font iCielPequena-Portugues Việt hóa

 • Font iCielPequena-Russian Việt hóa

 • Font iCielPequena-Spain Việt hóa

 • Font iCielPequena-Swash Việt hóa

 • Font iCielSoupofJustice Việt hóa

 • Font iCielSoupofJustice Việt hóa

 • Font iCielStringfellows-News Việt hóa

 • Font Kermel-regular Việt hóa

 • Font La Chic Flourishes Outline Việt hóa

 • Font La Chic Flourishes Việt hóa

 • Font La Chic Frames Shaded Việt hóa

 • Font La Chic Frames Việt hóa

 • Font La Chich Flourishes Shaded Việt hóa

 • Font La Chich Frames Outline Việt hóa

 • Font Latinotype – Queulat Uni Việt hóa

 • Font LesFruits Việt hóa

 • Font LiebeErika Việt hóa

 • Font LiebeErika-Bold Việt hóa

 • Font Mijas-Ultra Việt hóa

 • Font Nabila Việt hóa

 • Font Outfitter Script Việt hóa

 • Font Pony Việt hóa

 • Font port_regular Việt hóa

 • Font Sanelma Việt hóa

 • Font Sanelma Việt hóa

 • Font SanFranciscoDisplay-Black Việt hóa

 • Font SanFranciscoDisplay-Bold Việt hóa

 • Font SanFranciscoDisplay-Heavy Việt hóa

 • Font SanFranciscoDisplay-Light Việt hóa

 • Font SanFranciscoDisplay-Medium Việt hóa

 • Font SanFranciscoDisplay-Regular Việt hóa

 • Font SanFranciscoDisplay-Semibold Việt hóa

 • Font SanFranciscoDisplay-Thin Việt hóa

 • Font SanFranciscoDisplay-Ultralight Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-Bold Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-BoldG1 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-BoldG2 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-BoldG3 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-BoldItalic Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-BoldItalicG1 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-BoldItalicG2 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-BoldItalicG3 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-Heavy Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-HeavyItalic Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-Italic Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-ItalicG1 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-ItalicG2 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-ItalicG3 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-Light Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-LightItalic Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-Medium Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-MediumItalic Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-Regular Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-RegularG1 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-RegularG2 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-RegularG3 Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-Semibold Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-SemiboldItalic Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-Thin Việt hóa

 • Font SanFranciscoText-ThinItalic Việt hóa

 • Font ShowcaseSans Việt hóa

 • Font ShowcaseScript Việt hóa

 • Font Smoothy-Cursive Việt hóa

 • Font Smoothy-Sans Việt hóa

 • Font Stabile Toys Việt hóa

 • Font Stabile-Regular Việt hóa

 • Font Stringfellows Việt hóa

 • Font TALUHLA Borders Việt hóa

 • Font Thinpaw Việt hóa

 • Font Thinpaw Việt hóa

 • Font zitroneFY Việt hóa

DOWNLOAD BỘ 200 FONT iCiel

GG Drive

password nếu có: maludesign.vn