1593255442403404

STARBRAND

Khu vực: Trung Quốc

Lĩnh vực: Khách sạn


Service

• Thiết kế bao bì       • Nhận diện thương hiệu

Entertaiment Hair Tonic Terbaik

Bối cảnh

Từ góc độ doanh nghiệp, vấn đề mẫu mã, bao bì sản phẩm, nhận diện thương hiệu là một điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thiết kế bao bì sản phẩm để gia tăng giá trị cho thương hiệu quan trọng không hề kém chất lượng sản phẩm để thu hút và tăng độ trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.

1593255439923483 1593255437654000 1593255465119922 15932554389131971593255439661578 1593255440447358 1593255440798622 1593255442403404 1593255441281752 1593255442151609 1593255443629958 15932554449934941593255443327471