1569962180249774

Stone Crab

Khu vực: Hà Nội

Lĩnh vực: Bánh


Service

• Thiết kế bao bì       • Nhận diện thương hiệu

bakery solutions03

Bối cảnh

Từ góc độ doanh nghiệp, vấn đề mẫu mã, bao bì sản phẩm, nhận diện thương hiệu là một điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thiết kế bao bì sản phẩm để gia tăng giá trị cho thương hiệu quan trọng không hề kém chất lượng sản phẩm để thu hút và tăng độ trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.

15699623197059 scaled 15699623395483 scaled 1569962178371668 scaled 1569962180249774 scaled1569962178635030 scaled1569962175173684 scaled 1569962183931412 scaled