Trong bộ sưu tập này, chúng tôi đã thu thập được hơn 20 phông chữ miễn phí sẽ hoạt động hiệu quả với bất kỳ kiểu thiết kế tối giản nào. Tìm phông chữ yêu thích của bạn tại danh sách dưới đây và tải về.

Simplifica Typeface

Đây là một kiểu chữ sans-serif với đường nét mảnh mai. Simplifica là lựa chọn hoàn hảo cho tất cả các thiết kế cần sự tối giản như tài liệu quảng cáo, logo, tờ rơi, thiết kế web, áp phích, tiêu đề, v.v.

Gogoia Font

Đây là một phông chữ đơn giản khá hoàn hảo cho thiệp chúc mừng, tài liệu quảng cáo, logo, áp phích, v.v. Miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân và thương mại.

Perfograma Typeface

Mary Ocean Font

Nano Font

Nikoleta Typeface

Ailerons Typeface

Neutral Face Font

Manifesto Font

Gaia Condensed Font

Anurati Font

Skyer Typeface

Blanka Font

Silka Mono Font

Alivia Font

Uthman Font

Raleway Font

Gilroy Font

Lovelo Font

Snah Font

Dissolve Typeface

Ultima Typeface

Giorgio Font